Ladies Mawlid Program 2017

 

1 Qiraah

 

2 Opening Duah H.Rukeya Philander Kramat:NURUL LATIEF LADIES MOULOOD
3 Welcome & vote of thanks Mawlid SA
4  Nieyah & Salawaat (Taqabballah ) H. Shihaam Abrahams Paarl: JAMAA- TUN NUR

 

5 Surah Yaaseen H. Shihaam Abrahams Paarl: JAMAA- TUN NUR
6 Surah Mulk H. Shaheeda Salie

Shumeez Laatoe

Wellington- Al Ghayriah

Worcester: WARDIAH JAMAAH

7 Surahs: Ihlaas,

Fatigah, Alif laammeem

174 H. Nijema Hayat Maitland: AHLUS SUNNAH LADIES JAMAAH
8 Asmal Ghoesnaa 177 Fadia Davies Wynberg: NURUL HUDAA

 

9 La illah ha illallah H Mariam Abdurahmaan Bo-Kaap:AL-FADEELAH
10 Iebrahiem 180 H Mariam Abdurahmaan Bo-Kaap:AL-FADEELAH
11 Wassalamma 181 H Mariam Abdurahmaan Bo-Kaap:AL-FADEELAH
12 Salawaat H Sherene Taliep Rocklands: Jamaah At Toer Raghmah
13 Qasida – La ielah illah Nazeera Adams  ALAWI HUSAYNI NINOWI  ZAWIYAH
14 Tahliel H Mariam A Bo-Kaap- AL-FADEELAH
15 Gasboenallah H Zurayda Goodwood- NURUL HUDAA MOULOOD
16 Jazalnaa H Zurayda Goodwood- NURUL HUDAA MOULOOD
17 Duah Aagier

*Allah hoemmajj

* Yaa mowlaanaa

 

182

184

 

H. Farieda Saal

H Mariam Mosavel

 

Maitland:KOHINOOR LADIES JAMAAH

Westridge: MADRASSA TU ANNAHDHO

18 Duah for Deceased and Ill H. Mariam Oliver Strand- Jamah ummatul Moeslimeen
END OF VOORWERK
19 Greeting of Mawlid H. Shihaam Abrahams

Hi Rugaya Toefy

Paarl: JAMAA- TUN NUR

Stellenbosch: GOEJATUL JAMAA

20 Qasida Paarl Muslim Youth Paarl Muslim Youth

 

21 Nieyah of Mawlid H. Shihaam Abrahams

Shumeez Laatoe

Paarl: JAMAA- TUN NUR

Worcester: WARDIAH JAMAAH

22 Mawlid Salawaat

*Ahmadu yaa gabie bie-

  2 H. Rugaya Toefy Stellenbosch: GOEJATUL JAMAA
*Yaa thal mu’ji zaa ti   H. Shahedah Salie Wellington- Al Ghayriah
*Almuqaddami lil imaa ma ti-  5 H. Suwayba Newfields: AL WANIYAS
*Abie bakri 6 H. Juleiga Strand- AL JAAMIA
23 Assalaatu allanabie  

6

 

H. Rugaya Toefy

 

Stellenbosch: GOEJATUL JAMAA

24 Innafatagnaa                 8 H. Shihaam Abrahams Paarl: JAMAA- TUN NUR
Alhamdoe

*Alhamdoe

 

10

 

H. Asa Galant

Claremont-WARDA GADTHRAA LADIES

                  JAMAA

*Bi noering faa qua 11 H. Nijema Hayat Maitland: AHLUS SUNNAH LADIES JAMAAH
25 Alfasolloe H. Rugaya Johaadien Salt River- JAMAA’TUN NISAA
26 Qowluhu ta alaa

*Qowluhu ta

 14 H. Shahedah Salie Wellington- Al Ghayriah
*Fie qowlihi 15 Fadia Davis Wynberg: NURUL HUDAA
*Ruwiya 15 Sherene Taliep Rocklands: Jamaah At Toer Raghmah
27 Wa ayya zie du

*Wa a’yya zie du

 

17

Shumeez Laatoe Worcester: WARDIAH JAMAAH
*Fa quala inna ki 18 H. Aziza Gatab Lentegeur-AL MIEFTAAGH LADIES. JAMAAH
*Amara jibbreel 19 H. Farida Saal Maitland:KOHINOOR LADIES JAMAAH
*Allaa yoe di a’ 19 H. Rugaya Joahaadien Salt River- JAMAA A’TUN NISAA
*Oel bi saa thow 20 H. Mariam Mosavel Westridge- MADRASSA TU ANNAHDHO
*Ahshroe ghaa mi 21 H. Lateefa Sterris Salt River- LATEEF-US -SALEGEYAH
*Ashah roethaani 22 H. Mariam Abdurahmaan Bo-Kaap:AL-FADEELAH
28 Qasida Nazeera Adams ALAWI HUSAYNI NINOWI  ZAWIYAH
29 Wa wa da a’ ti 25 Hi Zurayda Goodwood: NURUL HUDAA MOULOOD
30 Alfassolloe  H. Sherene Taliep Rocklands: Jamaah At Toer Raghmah
31 Ramaqat 28 H. Fatima Alexander Belhar: NURUL GHAIRAA
32 Warawaa

*Warawaa

29 H. Lutfeya Benjamin Kramat:NURUL LATIEF LADIES MOULOOD
* Anna Aaminat 30 H. Mariam Oliver Strand- Jamah ummatul Moeslimeen
33 Sollaa a’layka 31  H. Shihaam Abrahams Paarl: JAMAA- TUN NUR
34 Fasoebegaana

*FasoebbegaanA

32  

H. Rugaya Toefy

 

Stellenbosch: GOEJATUL JAMAAH
*Wagharajatil 32 H. Suwayba Newfields: AL WANIYAS
35 Falamma Aana

*Falammaa

 34 H. Juleiga Karaan Strand- AL JAAMIA
*Waaqqbaltil 35 H. Rukeya Philander  Kramat:NURUL LATIEF LADIES MOULOOD
36 Asharakal

*Yaa Rasool / Yaa Nabie

 36  

H. Lutfeyah Benjamin

 

Kramat:NURUL LATIEF LADIES MOULOOD
*Man ra aa 37 H. Shihaam Abrahams Paarl: JAMAA- TUN NUR
*Fie ma aa nie 38 H. Sherene Taliep

 

Rocklands: Jamaah At Toer Raghmah
*Fa aghithni 38 H. Sherene Taliep

 

Rocklands: Jamaah At Toer Raghmah
*Yaa wallieyal 39 Fadia Davis Wynberg: NURUL HUDAA
37 Salawaat – Fie ghoebbi  

65

H Naiema Manie Primrose Park: JAMAAH AD DAI’RAT

 US SALIHIYYAH

38  Duah: Sharafal anaam

*Sadaqallahu

*Allah hummajj

*Fa afid

(Ilss hie tamminn)

 66

67

68

70

H. Mariam A

H. Nijema

H. Shihaam

Hi Mariam Mosavel

Bo-Kaap:AL-FADEELAH

Maitland: AHLUS SUNNAH LADIES JAMAAH

Paarl: JAMAA- TUN NUR

WestridgeMADRASSA TU ANNAHDHO

39 Closing Dua H. Juleiga Karaan Strand- AL JAAMIA
40 Speech H. Farida Saal Maitland:KOHINOOR LADIES JAMAAH